Terskel og FTP – på menneskespråk

En illustrert forklaring i tre steg, av anaerob terskel og FTP (Functional Threshold Power, omtrent Watt på terskel). Steg 1 – Wattprofil Vi begynner med det grunnleggende. Jeg bruker egne makswattrekorder fra en tidligere sesong som eksempel. Pers på 1 minutt var under kortintervall i bakke i juni, rett under 600 Watt. Beste 4 minutter … Les mer