Hvordan teste FTP?

Eller, hvorfor er testene som de er? FTP er maksimal aerob ytelse. En FTP-test må altså på en eller annen måte skrelle vekk det anaerobe. Enten ved å beregne det, eller ved å redusere det. For ordens skyld 1: Virkeligheten er som alltid mer komplisert. Forklaringene er forenklinger. For ordens skyld 2: Terskel er viktig … Les mer

Terskel og FTP – på menneskespråk

En illustrert forklaring i tre steg, av anaerob terskel og FTP (Functional Threshold Power, omtrent Watt på terskel). Steg 1 – Wattprofil Vi begynner med det grunnleggende. Jeg bruker egne makswattrekorder fra en tidligere sesong som eksempel. Pers på 1 minutt var under kortintervall i bakke i juni, rett under 600 Watt. Beste 4 minutter … Les mer